Har du klagomål på vår verksamhet?

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!

  1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du i stället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

  1. Kontakta rektor.

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Eva-Lotta Mannerfelt, Friskolan Karlavagnens styrelseordförande.

  1. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna dina klagomål digitalt (via mail) eller skicka dem med post till följande adress: Friskolan Karlavagnen Sundbyvägen 10-12, 645 51 Strängnäs.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom två arbetsdagar.  När ditt klagomålsärende avslutas får du en skriftlig återkoppling. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Alla klagomålsärenden rapporteras till huvudmannen.

Har du frågor om klagomålshanteringen? Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Kontaktuppgifter: 

Rektor Maria Verter telefon 0152-45050, mail: maria@friskolankarlavagnen.se

Huvudman, styrelseordförande Eva-Lotta Mannerfelt telefon 076-779 99 68, mail: styrelsen@friskolankarlavagnen.se eller eva-lotta@friskolankarlavagnen.se

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du även kontakta Skolinspektionen. Kontaktuppgifter: www.skolinspektionen.se