Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Läs gärna mer om Generation Pep här.

Hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Generation Pep har därför skapat Pep Skola – ett stöd tillgängligt för skolor i Sverige.

Karlavagnens Pepteam

Ett team som arbetar för att vi ska bli en ännu mer hälsosam skola. Att få fler elever att uppskatta fysisk aktivitet och att fler elever blir mer medvetna om ämnet hälsa.

Med utökad timplan i ämnet idrott, styrd rastverksamhet, brainbrakes/rörelsepauser i klassrummet, aktivitetsdagar och rörelseutmaningar så ser vi dagligen full aktivitet och rörelseglädje bland både elever och personal.

Vi ser att ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje under skoldagen har en positiv inverkan på eleven i både skolarbete, motorisk utveckling och i det sociala samspelet med andra barn.

All rörelse gör skillnad!

Nyhet februari 2024:

Vi är pepp på våra elevers hälsa! Vi är därför otroligt stolta och glada över att blivit en Certifierad Generation Pep Skola år 2024. Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete och i det arbetet har vi haft stort stöd av det digitala och kostnadsfria verktyget Generation Pep Skola. Detta arbete har nu lett till att vi uppmärksammas och blir en av de skolor som år 2024 kan certifiera sig som en Generation Pep Skola. Ett fint diplom och en flagga kommer nu pryda vår skola och vårt arbete med att stärka våra elevers hälsa fortsätter varje dag!