Våra ledord

Kunskap, Trygghet och Glädje är stommen i skolans organisation. Att känna trygghet och glädje är viktigt för att kunna ta in och befästa nya kunskaper. Att lägga till rörelseglädje i olika former ger också eleven bättre förutsättningar, då mer rörelse under skoldagen är bra för både knopp och kropp! Hur jobbar vi då med detta?

Kunskap

Vi ger eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Mål och kriterier är tydliga och formativ bedömning är ett självklart inslag i det dagliga arbetet tillsammans med vår portfoliometodik. Eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga i hur eleven ligger till kunskapsmässigt, och vad som är nästa steg för att de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

Trygghet

Vi erbjuder eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet och respekt. Genom att bygga goda relationer får vi ett förtroendefullt klimat på skolan, som ger både trygghet och glädje.

Glädje

Att ha roligt tillsammans är värdefullt och viktigt! Klimatet ska präglas av trivsel, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskan, en Karlavagnsanda. Vi erbjuder eleverna rörelseglädje, styrda rastaktiviteter och återkommande traditioner såsom firandet av Nobeldagen och vår årliga Pep-dag.