Den lilla skolan som ger stora möjligheter

Det är med eleven i centrum och fokus på kunskap, trygghet och glädje som vi når målen.

Startbild

Kunskap, trygghet och glädje

Att känna trygghet och glädje är viktigt för att kunna ta in och befästa nya kunskaper. Att lägga till rörelseglädje i olika former ger också eleven bättre förutsättningar, då mer rörelse under skoldagen är bra för både knopp och kropp!

Vad gör vi i förskoleklass?

Det är spännande och roligt att börja i förskoleklass. Vi på Karlavagnen vill ge barnen en lugn och trygg skolstart. Förskoleklassen är starten in i skolans härliga värld och vi vill ge eleverna verktygen för att ta in kunskaper, utvecklas och våga tro på sig själva.

Barn gör rätt om de kan

Vår grundtanke är att barn gör rätt om de kan. Vi försöker skapa bättre förståelse för faktorer som orsakar problemskapande beteenden hos elever och att vi utvecklar metoder som förebygger elevens svårigheter genom nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Anslagstavlan

  • Certifierad Generation Pep skola 2024! Klicka här!
  • Läsårstider 24/25. Klicka här!
  • Jubileumstidning Karlavagnen 20 år! Klicka här!
  • Läsårstider 23/24. Klicka här!
  • Digital rundvandring på skolan – film. Klicka här!

Mer rörelse under skoldagen - bra för både knopp och kropp!

Med utökad timplan i ämnet idrott, styrda rastaktivteter och brainbrakes av olika slag i alla klassrum - ser vi fysisk aktivitet som en naturlig del av dagen.