Att gå i förskoleklass

Det är spännande och roligt att börja i förskoleklass. Vi på Karlavagnen vill ge barnen en lugn och trygg skolstart. Det gör vi med tydliga rutiner och med ett stort engagemang för varje elev. Alla barn som kommer till skolan har olika kunskaper, färdigheter och talanger och dessa vill vi uppmuntra och ta till vara på. Förskoleklassen är starten in i skolans härliga värld och vi vill ge eleverna verktygen för att ta in kunskaper, utvecklas och våga tro på sig själva.

Rollen som förälder

Det är viktigt att du som förälder finns vid ditt/dina barns sida med uppmuntrande ord och visar intresse för ditt barns lärande och utveckling. Här är din roll som förälder värdefull och ett gott samarbete mellan hem och skola är därför mycket viktig för oss.

Inskolning

Innan ditt barn ska börja i förskoleklass bjuder vi in till ett föräldramöte. Där får du träffa de pedagoger som ska arbeta med ditt barn i förskoleklass.

Vi välkomnar alla föräldrar och barn på ett lära känna samtal redan i juni och sedan har vi två inskolningstillfällen för barnen även de i juni. Detta för att ditt barn ska lära känna sina nya pedagoger, kamrater och sin nya miljö.

Vad gör vi i förskoleklass?

I förskoleklass sker inlärningen genom lek. Vi tror på ett lustfyllt lärande, där vi tar tillvara på elevernas nyfikenhet. Genom undervisningen vill vi ge eleverna förutsättningar att tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och att de får fortsätta utveckla sina förmågor och sin nyfikenhet för lärande.

I förskoleklass arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper vilket innebär att arbetsgrupperna i förskoleklass varierar i konstellation och sammansättning under året. Varje elev har dock ett hemklassrum där dagen alltid startar och avslutas och en ansvarig mentor som håller kontakten med hemmet. Syftet med de flexibla undervisningsgrupperna är att eleverna lär känna fler kamrater och blir bekanta med alla i årskursen, samt att det ger pedagogerna fler möjligheter att arbeta utifrån elevernas förutsättningar, behov och intresse.

Vi jobbar mycket med värdegrundsfrågor och tränar på att vänta på sin tur och att visa hänsyn till varandra. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Detta skapar en trygghet hos eleverna och det bygger upp deras självkänsla.

På Karlavagnen jobbar vi med portfolio och hos oss sker det främst genom arbetet i våra portfolioböcker som eleven får ta hem och titta i tillsammans med er föräldrar varje vecka.

Matematik och språklek sker i halvklass grupper flera gånger i veckan. Vi jobbar med Skolverkets kartläggningsmaterial för att kunna hjälpa och stötta eleverna där de befinner sig i sin utveckling.

Vi har musik med vår musiklärare och en gång i veckan går vi till skogen, där vi utmanar eleverna med uppdrag som de får lösa och de får möjlighet att leka och använda sin fantasi.

Vi jobbar med rörelsepauser sk brain-breaks där eleverna får olika rörelseuppdrag i klassrummet så de inte sitter stilla för länge. Det bidrar till att de kan koncentrera sig bättre.

Välkomna till Karlavagnens förskoleklass!