IMG_8140

Organisation

Friskolan Karlavagnen är en F-3 skola, två-parallell med 164 elever. Skolan startades 2003 och drivs som en ekonomisk förening.

AKT_IMG_4738_12

Våra ledord

Kunskap, Trygghet och Glädje är stommen i skolans organisation. Att känna trygghet och glädje är viktigt för att kunna ta in och befästa nya…

IMG_1549

Portfolio

Skolan använder sig av portfoliometodiken som ett praktiskt verktyg i undervisningen.  Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande…

IMG_9957

Elevhälsa

Elevhälsan är en av de viktigaste funktionerna på skolan. Dess betydelse för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd går…

Fotografbild-Emelie-Almhager-4638

Att gå i förskoleklass

Det är spännande och roligt att börja i förskoleklass. Vi på Karlavagnen vill ge barnen en lugn och trygg skolstart.

Fotografbild-Emelie-Almhager-5544

Att gå i år 1-3

I år 1-3 lägger vi stor vikt vid läsning och läsförståelse, och den grundläggande matematiken. Vi lär oss på olika sätt, läser och arbetar…

Fotografbild-Emelie-Almhager-5207

Fritids

Till oss är alla barn som går på  Karlavagnen välkomna. Vill man ha en plats fyller man i ett avtal som man lämnar in till fritids.

pepskola

Pepskola

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.