Historik och Organisation

Friskolan Karlavagnen är en F-3 skola, två-parallell med 168 elever. Skolan startades 2003 och drivs som en ekonomisk förening. I den ekonomiska föreningen erbjuds fast anställd personal medlemskap. Den ekonomiska föreningen väljer en styrelse som är skolans huvudman. Verksamheten finansieras med skolpeng, på samma sätt som de kommunala skolorna. Eventuellt överskott/vinst återföres alltid i skolans verksamhet.

Friskolan Karlavagnens huvudman/styrelse

Ordförande: Eva-Lotta Mannerfelt

Ord.ledamöter: Maria Verter, Jenny Klefbom, Carina Eriksson, Helena Borgsten, Malin Isgren, Elin Törnberg och Åsa Sandin.

Styrelsen tar emot era frågor, synpunkter eller eventuella klagomål. Vänligen kontakta oss på mail styrelsen@friskolankarlavagnen.se.

Friskolan Karlavagnens skolledning

Rektor: Maria Verter

Bitr rektor ekonomi/administration: Carina Eriksson

Arbetslagsledare F-3: Helena Borgsten

Arbetslagsledare fritids: Jennifer Gustavsson