Välkomna till Karlavagnens Fritidshem Luna!

Till oss är alla barn som går på  Karlavagnen välkomna. Vill man ha en plats fyller man i ett avtal som man lämnar in till fritids. Vi följer kommunens regler. Avgiften är samma som kommunen, och administreras även av kommunen.

Vi är ett fritids – med två avdelningar. Förskoleklass och år 1 tillhör Månen och år 2 och 3 tillhör Solen.

Våra öppettider: morgonfritids 06.30 – 08.30 och eftermiddagsfritids13.30 – 17.00

Vi är 12 personal som går på ett rullande schema på båda avdelningarna. De flesta personalen jobbar även i klasserna under skoldagen och är väl kända för barnen.

Vårt mål är att alla barn och deras föräldrar ska känna trygghet och trivas hos oss!

LGR 22 (läroplan för fritidshemmet)

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.”

“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intresse och initiativ.”

På Karlavagnen arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att implementera LGR 22 i vår fritidsverksamhet.

Verksamheten

Morgonfritids är inne på avdelningen Solen för alla barn. Där möts man av bl a Lena som serverar frukost varje morgon. Efter frukost väljer barnen en av morgonens aktiviteter. Vid kl 08.00 går alla ut på skolgården för att hinna springa av sig en stund innan skolstart kl 8.30.

Eftermiddagsfritids startar när skolan slutar, fritidspersonal möter upp vid respektive klassrum för att gemensamt gå till mellis eller ut på skolgården.

Aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid våra dagliga aktiviteter.

Varje eftermiddag, under en timme, har vi fem olika aktiviteter som vi planerat tillsammans med barnen. Det finns både aktiviteter ute och inne. Exempel på aktiviteter kan vara olika utelekar, kreativa pyssel och lego. På tisdagar är det mattedag och på torsdagar är det svenskadag vilket innebär att aktiviteterna är inspirerade av matte eller svenska-ämnet. Det kan vara allt ifrån mattelekar till att göra bokmärken, skriva sagor eller måla till text.

Närvarosystem

Vi använder oss av närvarosystemet Tempus där barnen nuddas in under sin tid på fritids. Tempus är ett enkelt system att använda både för vårdnadshavare och personal. Appen “Tempus Hemma” används av vårdnadshavare och gör det enkelt att fylla i barnets tider för fritids samt ändra i appen vid förändringar.

Lovfritids

Under loven har fritidsverksamheten öppet mellan mellan kl. 6.30 – 17.00.

Vi har sommarstängt vecka 28 – 31 och vi har 4 planeringsdagar/läsår då fritids är stängt.

Om du har frågor gällande fritids, kontakta gärna fritidsföreståndare Jennifer Gustavsson jennifer@friskolankarlavagnen.se eller Åsa Sandin (administratör) asa@friskolankarlavagnen.se. Ni når oss också på telefon 0152-45050.