Att gå i år 1-3

I år 1-3 lägger vi stor vikt vid läsning och läsförståelse, och den grundläggande matematiken. Vi lär oss på olika sätt, läser och arbetar i böcker, tittar på filmer, läraren berättar, vi diskuterar och samarbetar med kompisar.

Arbetsro är viktigt för att kunna koncentrera sig på sitt skolarbete. Vi ser också att rörelse är viktigt för inlärningen, så vi har varje dag olika brainbrakes dvs olika rörelsepauser under lektionstid.

För att det ska bli tydligt för eleven vad vi ska arbeta med och vad vi tränar på sätter läraren dagligen upp klassens schema på tavlan. Där framgår information om lektionernas mål och syfte.

Vi använder oss av datorer och ipads i undervisningen. Vi söker information på nätet, spelar olika kunskapsspel och lär oss att använda främst datorn som ett verktyg vid ord- och textbehandling.

Vi jobbar mycket med trygghet och trivsel, att känna glädje i skolan och att vilja lära sig. Att träna på- och utveckla det sociala samspelet med klasskamrater och andras skolkompisar är viktigt. I ämnen som idrott och musik arbetar vi i tvärgrupper med parallellklassen för att på så sätt skapa ytterligare gemenskap inom årskursen. År 2 och 3 har även Elevens val tillsammans och arbetar då i mixade grupper.

Vi lär oss att alla är olika och lika viktiga. Vi respekterar varandra för att olika är bra!