Sjuka barn i skolan

För att hålla nere all sorts smittspridning i vår verksamhet har vi förhållningsregler kring när elever ska stanna hemma och när de kan återgå till skolan efter sjukdom.

Detta gäller på Karlavagnen:

  • Elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk.
  • Har barnet varit sjukt behöver det stanna hemma tills det är friskt och har varit feberfritt i ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till skolan, även om det har lätta symptom som hosta eller snuva.
  • Om barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré kan barnet komma till skolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.
  • Barnet bedöms som friskt när det har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i de vanliga aktiviteterna på skolan.
  • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion.
  • Om eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar vårdnadshavare.

 

Vi måste alltid hjälpas åt för att förhindra att smitta sprids i vår verksamhet. Tack för att du tar ditt ansvar!